Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na oficiálne otvorenie Lexmed Studia v Bratislave a prispeli tak ku vytvoreniu príjemnej atmosféry.